top of page

”Wellbeing” er hovedbudskabet i Positiv Psykologi.

”Wellbeing” er det mennesket søger, når det ikke føler sig truet eller tvunget, ifølge Professor Martin Seligman, en af verdens førende psykologer, og ophavsmanden til Positiv psykologi.


Han sammenfatter ”wellbeing” i akronymet PERMA:

Positive følelser:    Lykke, glæde, henrykkelse, tilfredshed og tilsvarende
 

Engagement:        ”At være ét med musikken” – FLOW - total fordybelse i det du beskæftiger dig                                    med, tid og sted ”forsvinder”.

Relationer:             Kærlig og blive elsket, sunde relationer i alle facetter af vores liv.

Mening:                 Et højere formål til livet, der betjener noget større end os selv.
 

Accomplishment: Opnå, Fuldføre, Udrette, Gennemføre.

Er positiv psykologi det samme som positiv tænkning..?

Selv om det kan minde om hinanden, er det ikke det samme!

Positiv tænkning, er en tankegang, der altid ser ud på den lyse side, forventer positive resultater, og aldrig tænker negativt eller taler noget ned.

Positiv psykologi er en forskningsbaseret videnskabelig disciplin, der udelukkende beror på fakta.

bottom of page